Welcome to our Help Center 👋

EDLUS paziņojumi

Dienas beigu atskaite un aktīvie darbinieki sistēmā
I
Written by Inese
Updated 5 months ago

1.Dienas beigu atskaite


Atgādinam, ka speciāli gadījumiem, lai novērstu atskaišu nosūtīšanas grūtības, esam papildinājuši sistēmas funkcionalitāti, lai katru dienu varētu veikt izmaiņas, ja būvlaukumā ir konstatētas darbinieku laika uzturēšanās neatbilstības objektā.
 
Visiem administratoriem, kam piešķirts šis statuss, katru dienu (ieskaitot brīvdienas) plkst. 7.00 ( laiku var patstāvīgi uzstādīt atbilstoši objekta darba procesam) Projekta laikā, iepriekšējā dienā, tiek nosūtīts uz sistēmā norādīto elektronisko pastu apraksts par Visiem darbiniekiem vai viesiem, kuri ar neaktivizētu nakts maiņu nav izrakstījušies no sistēmas konkrētajā kalendārajā dienā un atskaitēs izrakstīšanās laiks uzrādās par konkrēto dienu 23:59 (papildus izcelts ar oranžu izsaukuma zīmi).
 
Piemērs, kā tiek saņemts paziņojums

 
Saņemšanas laiku un adresātus var uzstādīt patstāvīgi atbilstoši objekta darba procesam


2. Aktīvo darbinieku saraksts sistēmā pēc objekta darba laika

 
Visiem administratoriem, kam piešķirts šis statuss, katru dienu (ieskaitot brīvdienas) plkst. 18.00 ( laiku var patstāvīgi uzstādīt atbilstoši objekta darba procesam) Projekta laikā, tiek nosūtīts uz sistēmā norādīto elektronisko pastu apraksts par Visiem darbiniekiem vai viesiem, kuri atrodas objektā pēc noteiktā objekta darba laika (ar jebkura veida reģistrēšanās veidu)
 
Piemērs, kā tiek saņemts paziņojums

 
Saņemšanas laiku un adresātus var uzstādīt patstāvīgi atbilstoši objekta darba procesam

Did this answer your question?