Welcome to our Help Center 👋

Ģenerāluzņēmēju un Apakšuzņēmēju komandu lomas: Administrators un Lietotājs

I
Written by Inese
Updated 5 months ago

Ģenerāluzņēmēju grupas lomas

Administratoram ir iespēja izmantot visas OROCON funkcijas.

Lietotāja iespējas. Vairumā gadījumu lietotājs var apskatīt visu informāciju, bet nevar izveidot jaunu vai rediģēt esošo. 

Piemēram, Administrators var izveidot jaunu uzņēmumu, projektu vai pievienot darbinieku vai rediģēt informāciju par uzņēmumu u.c. Lietotājs var apskatīt visus uzņēmumus, projektus un darbiniekus, bet nevar izveidot jaunu informāciju vai rediģēt esošo.

Darbinieks ir persona, kurai nav piekļuves sistēmai (epasts/parole tā ir informācija, kura nav nepieciešama!)


Apakšuzņēmēju komandas lomas

Kā arī apakšuzņēmēju grupai ir divas lomas: Administrators un Lietotājs.

Administrators var izveidot, rediģēt un dzēst jaunos uzņēmumus.

Lietotājs var pārlūkot informāciju. Abi var redzēt informāciju tikai par uzņēmumu, kura komandā atrodas un ir piesaistīti.

Nedaudz vairāk tiesību Lietotājam ir laika kontroles modulī, kur tam ir iespēja pievienot viesus, rediģēt viesu laiku (kā arī piereģistrēt un izreģistrēt viesi).

P.S. Esiet uzmanīgi ar Administratora lomas tiesību piešķiršanu, labojumi var būt neatgriezeniski!

 

Ja jums nepieciešama palīdzība par lomām OROCON, sazinieties ar mums.

Did this answer your question?